Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Николай Никифоров Димитров
Адрес
Град: София  1680
Улица/квартал: жк Борово, ул. Невестина скала бл.13 ап. 77 карта
Телефони: +359 882 033 054
Email: s.dimitrova62@abv.bg
Тематики
Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-619-91116
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Никифоров Димитров Отговорно лице