Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Йоник
Адрес
Град: Плевен  5800
Улица/квартал: ул. Марин Дринов 12 ет. 3 ап. 6 карта
Телефони: (064)844-660
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-2974  (Стари кодове: 978-954-90087, 978-954-92292)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Офис [няма име]
Град: с. Телиш (община Червен бряг)  5990
Улица/квартал: ул. Цанко Церковски 10 карта
Телефони: (6575)25-25, 0876 283-949
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Йото Николов Йотов Отговорно лице
Цветомила Йотова Лице за контакт