Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
СНОУМОД ДФ
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: бул. Братя Бъкстон 40 карта
Телефони: +359 2 483 95 01
Факс: +359 2 930 57 38
Email: office@snowmod.com
Url: http://www.snowmod.com
Тематики
Право
Статус
Активен
Кодове 978-619-91563  (Стари кодове: 978-619-90916, 978-619-90134)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Драгомир Негушевски управител Отговорно лице
Манол Асенов Лице за контакт