Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Българско библейско дружество
Адрес
Град: София  1303
Улица/квартал: ул. Антим I 51 карта
Телефони: +359 2 832 30 72
Email: apostolov@biblesociety.bg
Url: https://biblesociety.bg
http://bulgarian.bible
Тематики
Християнска религия
Статус
Активен
Кодове 978-619-7454  (Стари кодове: 978-954-8968)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1303
Улица/квартал: ул. Антим I 51 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Радослав Апостолов изп. директор Отговорно лице