Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Национален археологически институт с музей БАН
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Съборна 2 карта
Телефони: +359 2 988 24 06; +359 2 980 65 12
Факс: +359 2 988 24 05
Email: naim@naim.bg
Url: http://www.naim.bg
Тематики
История, Археология
Статус
Активен
Кодове 978-954-9472  (Стари кодове: 978-954-91587, 978-954-92395, 978-954-92181)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. д-р Людмил Вагалински директор Отговорно лице
Георги Иванов Лице за контакт