Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Българска Мрежа на Бизнес Ангелите
Адрес
Град: София  1301
Улица/квартал: ул. Цар Самуил 63 карта
Телефони: (02)490-42-25
Email: office@bban.eu
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Икономика, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Неактивен
Кодове 978-954-306
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1301
Улица/квартал: ул. Цар Самуил 63 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Антон Тодоров управител Отговорно лице