Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Помощ за благотворителността в България"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Витоша 65 карта
Телефони: +359 2 981 19 01
Email: elitsa@bcaf.org
elitsa@bcause.bg
Url: http://www.bcaf.bg
Тематики
Социални грижи, социално осигуряване, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-954-91550  (Стари кодове: 978-954-91080)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Елица Баракова изп. директор Отговорно лице
Камелия А. Станчева Лице за контакт