Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИЗДАТЕЛСТВО ПСИХОАНАЛИЗА
Адрес
Град: Варна  9002
Улица/квартал: ул. Васил Друмев 9 карта
Телефони: +359 894 680 664
Email: ipa@fspeid.com
Тематики
Икономика, Психология
Статус
Активен
Кодове 978-619-7303
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илияна Петрова-Борисова управител Отговорно лице