Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фрувег-ПЗП
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Княз Борис вх. I карта
Телефони: 0894/352-115
Email: didakra@mail.bg
Тематики
Философия, Домакинство и готварство, Поезия, История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8245  (Стари кодове: 978-954-91964)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Димов Иванов управител Отговорно лице