Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Синодално издателство на Българската православна църква
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Оборище 4 карта
Телефони: +359 879 510 166
Email: synod_book.bg@abv.bg
Url: http://www.bg-patriarshia.bg
Тематики
Християнска религия, Периодични издания
Статус
Активен
Кодове 978-619-7306  (Стари кодове: 978-954-8398)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Сливенски митрополит Йоаникий ръководител Отговорно лице
Анула Христова глав. ред. "Книги" Лице за контакт