Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Български аграрно-промишлен съюз
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: ул. Васил Априлов 12 карта
Телефони: +359 2 846 42 36
Email: angel-dimov@dir.bg
Тематики
Икономика, Вътрешна политика, международна политика, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-90372  (Стари кодове: 978-954-91701)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д.ик.н. Ангел Георгиев Димов председател Отговорно лице