Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Grozen Entertainment Ltd.
Адрес
Град: София  1303
Улица/квартал: ул. Средна гора 125 ет. 4 ап. 10 карта
Телефони: 0879 286-352
Email: sybilla.koritareva@grozenentertainment.com
Url: http://www.grozen.com
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Изкуство, Комикси, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-2941
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Сибила Николова Коритарева управител Отговорно лице