Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Бряг Медиа Груп
Адрес
Град: Русе  7000
Улица/квартал: ул. Борисова 2 карта
Телефони: +359 82 822 456
Факс: +359 82 822 456
Email: editor@brjag.bg
Url: http://briagnews.bg
Тематики
Периодични издания, Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90584  (Стари кодове: 978-954-91928)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Маргарита Трифонова Василева управител Отговорно лице