Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Панорама - Съюз на преводачите в България
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Денкоглу 42 карта
П.К.: 161
Телефони: (02)986-45-00
Факс: 981-09-60
Email: office@bgtranslators.org
vidinski@mail.bg
Url: http://www.bgtranslator.org
Тематики
Периодични издания, История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9655
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Емануил Видински глав. ред. Отговорно лице