Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Алфа Стар
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Братя Миладинови 104-108 карта
Телефони: +359 2 972 99 33, +359 889 729 933
Email: alfa_star@mail.bg
Url: http://www.alfa-star.eu
Тематики
Научно-популярна литература, История, Художествено-документална литература, Развлечения, хоби, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7582
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Цветолюб Лазаров Павлов управител Отговорно лице