Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Intergrafik BG
Адрес
Град: София  1114
Улица/квартал: бул. Патриарх Евтимий 14 карта
Телефони: +359 884 955 711
Email: intergrafikbg@gmail.com
Тематики
Научно-популярна литература, Поезия, История
Статус
Активен
Допълнителна информация
Intergrafik BG е лого
Кодове 978-619-90590
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Владимир Петров Отговорно лице