Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Симеон Емануилов
Адрес
Град: София  1517
Улица/квартал: жк Суха река бл. 84 карта
Email: simeon.emanuilov@gmail.com
Url: http://www.pro-soft.bg
Тематики
Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-619-91170
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Симеон Стоичков Емануилов Отговорно лице