Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Kalpazanov
Адрес
Град: София  1592
Улица/квартал: жк Дружба 2 бл 301 вх. Б ет. 2 ап. 48 карта
Телефони: (02)978-77-54; (02)978-36-50
Email: nik_60@mail.bg
nikbld@gmail.com
Тематики
Любовни романи, Приключенски роман, Астрология, Криминална литература, Фантастика, Романс
Статус
Активен
Кодове 978-954-17  (Стари кодове: 978-954-8070)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Никола Христов Калпазанов управител Отговорно лице