Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Потайниче
Адрес
Град: София  1172
Улица/квартал: жк Дианабад бл. 24 ап. 3 карта
Телефони: 0898 531-430
Email: hyp@mail.bg
Url: http://www.potayniche.info
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-2965
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христо Йотов Пацов управител Отговорно лице