Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Макс Креатив
Адрес
Град: Варна  9009
Улица/квартал: ул. Радост 11 карта
Телефони: +359 52 606 331, +359 52 606 300
Факс: +359 52 615 024
Email: office@max-bg.net
kalendar@max-bg.net
Url: http://www.max-bg.net
Тематики
Икономика, Право, Медицина, Художествена литература, Археология
Статус
Активен
Кодове 978-619-7244
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ралица Николаева Отговорно лице