Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фокс енд Беър
Адрес
Град: София  1756
Улица/квартал: бул. Андрей Ляпчев 11 карта
Телефони: +359 883 305 899
Email: emilia.prodanova@gmail.com
Url: http://www.foxandbear.bg
Тематики
Образование, просвета, специално образование, Развлечения, хоби
Статус
Активен
Кодове 978-619-90810
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Емилия Проданова управител Отговорно лице