Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
СЕЛАВИ - 13
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: ул. Андрей Николов 18 карта
Телефони: +359 988 804 767
Email: ellenna@abv.bg
Тематики
Поезия, История
Статус
Активен
Кодове 978-954-92307
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Елена Павлова Лазова Отговорно лице