Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Иван Едуард Газдов
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Солунска 38 А карта
Телефони: +359 877 797 209
Email: igazdov@gmail.com
Url: http://www.ivangazdov.com
Тематики
Изкуство, Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-619-91161
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Едуард Газдов Отговорно лице