Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: кк Чайка, Златни пясъци карта
П.К.: 9
Телефони: (052)+359-518 ; (052)356-088
Факс: 356-088
Email: verlag_vfu@abv.bg
Тематики
Икономика, Обществени науки, социология, Периодични издания, Учебници за ВУЗ, Право
Статус
Активен
Кодове 978-954-715
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Валентина Мончева инж. Лице за контакт
Анна Недялкова проф. д-р Отговорно лице