Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Милена Димитрова Крумова
Адрес
Град: София  1799
Улица/квартал: жк Младост 1 282 карта
Телефони: +359 888 666 465
Email: mi.krumova@abv.bg
Тематики
Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91220
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Милена Димитрова Крумова Отговорно лице