Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ВТУ "Тодор Каблешков"
Адрес
Град: София  1574
Улица/квартал: ул. Гео Милев 158 карта
Телефони: +359 2 970 93 62
Факс: +359 2 970 92 42
Email: office@vtu.bg
dani_milusheva70@abv.bg
Url: http://www.vtu.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-12
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Библиотечен център ВТУ "Т. Каблешков"
Град: София  1574
Улица/квартал: Гео Милев 158 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Даниела Георгиева Милушева Лице за контакт
проф. дтн инж. мат. Петър Колев Колев Отговорно лице