Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Бяло Братство"
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Ген. Щерю Атанасов 2 карта
Телефони: (02)963-43-13
Факс: (02)866-89-55
Email: izdatelstvo@bialobratstvo.info
hrigesto@abv.bg
djedjev60@gmail.com
homeo@mail.bg
popova.iliana@gmail.com
Url: http://www.bialobratstvo.info
Тематики
Философия, Дъновизъм, Периодични издания, Художествено-документална литература, Езотерична литература и парапсихология, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-744  (Стари кодове: 978-954-8091)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Бяло Братство
Град: София  1113
Улица/квартал: жк Изгрев, ул. "Щерю Атанасов" 2 карта
Телефони: 02 4180110
Email: sales@bialobratstvo.info
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Джеджев Издателски съвет Лице за контакт Телефони: 0896 669729
Галина Герасимова председател на Издателския съвет Отговорно лице Телефони: 0897 847647