Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
МАГИСТЪР - София
Адрес
Град: София  1680
Улица/квартал: ул. Невестина скала, бл. 13 вх. В карта
Телефони: (02)858-91-23
Email: vlado_ignatov@abv.bg
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Университетски издания, Учебници
Статус
Активен
Кодове 978-619-7006
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Владимир Симеонов Игнатов управител Отговорно лице