Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Янислав Йорданов Тачев
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: ул. Каймакчалан 8 а карта
Телефони: +359 887 562 619
Email: tachev.bff@mail.bg
Тематики
История, Археология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90409
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Янислав Йорданов Тачев Отговорно лице