Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Деница Маринова Николова
Адрес
Град: София  1463
Улица/квартал: ул. Патриарх Евтимий 47 карта
Телефони: +359 878 399 653
Email: nikolova.d.m@abv.bg
Тематики
Фантастика
Статус
Активен
Кодове 978-619-91388
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Деница Маринова Николова Отговорно лице