Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Човещина
Адрес
Град: София  1408
Улица/квартал: ул. Ярослав Вешин бл. 47 вх. Б ап. 22 карта
Телефони: +359 2 852 01 00, +359 889 536 906
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9865  (Стари кодове: 978-954-90249)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
чл. кор. проф. Любен Димитров президент на фондацията Отговорно лице