Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Мойра-3
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: бул. Евлоги и Христо Георгиеви 80 карта
Телефони: +359 2 943 39 86
Email: moira3@abv.bg
Тематики
Вътрешна политика, международна политика
Статус
Активен
Кодове 978-619-90307
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Красимира Митева Сидерова Лице за контакт
Тодор Иванов Лилов Отговорно лице