Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Колинс-5
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: пл. Славейков 11 карта
Телефони: (02)440-11-77; 0888-320-719,0887-163-322
Email: kollins5@hotmail.com
Тематики
Вътрешна политика, международна политика, Малки литературни форми, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8264
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Константин Стойнов Колев управител Отговорно лице