Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Balkan Heritage Foundation
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: ул. Тулово 7 ет. 5 карта
Телефони: +359 889 438 492; +359 898 681 366
Email: angelapbh@gmail.com
Url: http://www.balkanheritage.org
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-619-90783
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ангела Пенчева Лице за контакт
Иван Василев председател Отговорно лице