Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Веда Словена ЖГ
Адрес
Град: София  1407
Улица/квартал: ул. Страцин 3 карта
Email: jeangologanov@abv.bg
Тематики
Музика, Учебници за ВУЗ, Социални грижи, социално осигуряване, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-8846  (Стари кодове: 978-954-8510)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Жан Любенов Гологанов Отговорно лице