Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Аква Сторм
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: жк Изгрев, бул. Драган Цанков 26 А карта
Телефони: +359 888 406 211
Email: krassijeliazkov@gmai.com
Url: http://www.krassijeliazkov.com
http://www.kjschoolwork.com
Тематики
Музика
Статус
Активен
Кодове 978-619-7381
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Красимир Иванов Желязков Отговорно лице