Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика - БАН
Адрес
Град: София  1574
Улица/квартал: бул. Шипченски проход 67 карта
Телефони: +359 2 462 62 00
Факс: +359 2 462 63 00
Url: http://www.ims.bas.bg
Тематики
Периодични издания, Техника
Статус
Активен
Кодове 978-619-7466  (Стари кодове: 978-619-90310, 978-954-92552)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. дтн Людмил Дренчев директор Отговорно лице
Румяна Димитрова Захариева Лице за контакт Телефони: +359 2 462 62 91