Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Университетска Кооперация РОМАНИСТИКА
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: бул. Цар Освободител 15 карта
Email: romanistika@fcml.uni-sofia.bg
m_rouski@yohoo.com
Тематики
Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-354  (Стари кодове: 978-954-90995)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Маргарита Димитрова Руски-Вандова Отговорно лице