Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
БЪЛГАРСКА СВЕЩЕНА ЗЕМЯ
Адрес
Град: София  1172
Улица/квартал: жк Дианабад бл. 4 ап. 119 карта
Телефони: +359 895 586 470
Email: boyanlalov12@abv.bg
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-90457
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Боян Цветков Лалов председател Отговорно лице