Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Българска йога асоциация
Адрес
Град: София  1680
Улица/квартал: жк Борово, ул. Родопски извор 43 А карта
Телефони: (02)958-15-71
Email: office@yogabg.com
Url: http://www.yogabg.com
Тематики
Периодични издания, Йога
Статус
Активен
Кодове 978-619-7155  (Стари кодове: 978-954-92610)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1680
Улица/квартал: жк Борово, ул. Родопски извор 43 А карта
Телефони: (02)958-15-71
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Калоян Георгиев Лице за контакт Телефони: 0895 014-706, 0885 433-398
Гергана Светланова Захариева управител Отговорно лице