Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ВСТ
Адрес
Град: София  1797
Улица/квартал: жк Мусагеница, бл. 101 вх. 9 ет. 4 карта
Телефони: (02)870-99-16
Email: jivko@inet.bg
Тематики
Астрономия, Военно дело, Техника
Статус
Активен
Кодове 978-619-7027  (Стари кодове: 978-954-91599, 978-954-90845)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Веселин Георгиев Стоянов управител Отговорно лице