Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт
Адрес
Град: Пловдив  4004
Улица/квартал: ул. Задруга 18 карта
Телефони: +359 32 672 362
Факс: +359 32 672 662
Email: popov@ecem.org
Url: http://www.ehsem.bg
Тематики
Икономика, Учебници
Статус
Активен
Кодове 978-954-2959
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: Пловдив  4004
Улица/квартал: ул. Задруга 18 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д-р Мариана Цветанова Михайлова директор Отговорно лице
Асен Попов Лице за контакт