Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Златни камъни
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Княз Борис I 61 карта
Телефони: +359 894 445 811
Email: zlatnikamani@abv.bg
Url: http://www.teenas.bg
Тематики
Психология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90554
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Методи Петков управител Отговорно лице