Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Софроний - Ж. Жекова
Адрес
Град: София  1574
Улица/квартал: жк Слатина бл. 17 вх. Д ап. 89 карта
Телефони: (02)987-24-28
Email: info@sofrony.com
Url: http://www.sofrony.com
Тематики
Учебници за СОУ, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-92799
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Живка Жекова Андреевска управител Отговорно лице