Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Международна фондация фотографски музей
Адрес
Град: София  1517
Улица/квартал: жк Сухата река бл. 14 карта
Телефони: +359 888 027 036
Email: zgalibov@gmail.com
Тематики
Фотография
Статус
Активен
Кодове 978-619-90738
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Зафер Галибов председател на УС Отговорно лице