Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Лист 2016
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Г. С. Раковски 99 ет. 12 карта
Телефони: +359 888 118 009
Email: listpublishing2016@gmail.com
Url: http://www.listpublishing.eu
Тематики
Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7350
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Гергана Димитрова Лице за контакт
Иво Мишайков Отговорно лице
Елена Кръстева Лице за контакт