Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Цибрица-2009
Адрес
Град: София  1303
Улица/квартал: ул. Антим I бл. 2 карта
Телефони: +359 894 616 556
Email: cibrica@abv.bg
Url: http://www.trade4win.info
Тематики
Икономика, Психология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90264
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Емилия Кирилова управител Отговорно лице
Стефан Трашлиев Лице за контакт