Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Йосиф Емилов Аструков
Адрес
Град: София  1680
Улица/квартал: ул. Подуево 5 А карта
Телефони: +359 884 319 568
Email: ios.hertz@abv.bg
Url: http://iosifastrukov.eu
Тематики
Изкуство, Фотография
Статус
Активен
Кодове 978-619-91370
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Йосиф Емилов Аструков Отговорно лице