Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
КИТО
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Дондуков 21 вх. А карта
Телефони: 0888-222-429; 0885-742-050
Email: nesamit@abv.bg
Тематики
Психология, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-92854  (Стари кодове: 978-954-92283)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Дондуков 21 вх. А карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Асен Боянов Митов управител Отговорно лице