Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фотосинтезис
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Васил Левски 57 карта
Телефони: +359 888 392 389
Email: nadezhda_pavlova@hotmail.com
Url: http://www.photosynthesis.bg
Тематики
Фотография
Статус
Активен
Кодове 978-619-91190
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Надежда Павлова Лице за контакт
Петрос Алексиадис управител Отговорно лице